server 2019 van eval naar standard

server 2019 van eval naar standard

< Back

DISM /online /Set-Edition:serverstandard /ProductKey:xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx /AcceptEula

Commententaren zijn gesloten.